Ein piranha - modelle aston martin volante, kein boxen